Regulamin

Regulamin

Serwis internetowy hafen.pl jest w┼éasno┼Ťci─ů firmy:

"HAFEN" MARCIN KIZEWETER SP. K.

ul. Artyleryjska 11

08-110 Siedlce

NIP: 8212640501

REGON: 147186999

Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI

PLN: 62 1050 1953 1000 0090 3034 7042

EURO: PL 66 1050 1953 1000 0090 3034 7067

SWIFT: INGBPLPW

 

Salon wystawienniczy, magazyny / Adres korespondencyjny:

HAFEN Salon maszyn do obróbki drewna, metalu i blachy

Ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce

Tel 25 740 2001

Mail: biuro@hafen.pl

 

 

POLITYKA BEZPIECZE┼âSTWA "RODO" obowi─ůzuje od 25.05.2018


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decyduj─ůcym o tym, jak b─Öd─ů wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Hafen Marcin Kizeweter sp. k. ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce
NIP 8212640501 REGON 147186999  KRS 0000504168 , tel. +48 25 740 2001  (dalej „My”, „HAFEN” albo „Spó┼éka”) operator strony oraz sklepu internetowego dost─Öpnej pod adresem www.hafen.pl (dalej „HAFEN”).

Jak si─Ö z nami skontaktowa─ç, aby uzyska─ç wi─Öcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@hafen.pl
adres pocztowy: Hafen - inspektor danych osobowych  sp. k. ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce

Sk─ůd mamy Twoje dane?

Otrzymali┼Ťmy je od Ciebie podczas zak┼éadania konta, a tak┼╝e pó┼║niej, w zwi─ůzku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na www.hafen.pl b─ůd┼║ w bezpo┼Ťrednim kontakcie mailowym, telefonicznym czy bezpo┼Ťrednio w jednym z naszych salonów sprzeda┼╝owych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez HAFEN?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniewa┼╝ jest to niezb─Ödne do wykonania umowy zawartej z Tob─ů, w tym do:
•   umo┼╝liwienia ┼Ťwiadczenia us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů oraz pe┼énego korzystania z hafen.pl, w tym dokonywania transakcji w sklepie internetowym , telefonicznie , e-mail, oraz sprzeda┼╝y bezpo┼Ťredniej stacjonarnej

•   zak┼éadania i zarz─ůdzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obs┼éugi Twojego konta, transakcji i rozwi─ůzywania problemów technicznych;
•   obs┼éugi reklamacji

•   obs┼éugi zg┼éosze┼ä, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
•   kontaktowania si─Ö z Tob─ů, w tym w celach zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagaj─ů od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy te┼╝ Twoje dane osobowe w celach wskazanych poni┼╝ej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu HAFEN, którym jest:
•   monitorowanie Twojej aktywno┼Ťci oraz wszystkich innych u┼╝ytkowników, obejmuj─ůcej np. wyszukiwanie s┼éów kluczowych, oraz zarz─ůdzanie Twoj─ů aktywno┼Ťci─ů na hafen.pl;
•   dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przegl─ůdanymi przez Ciebie tre┼Ťciami,
dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert lub ustawieniach us┼éug podmiotów zewn─Ötrznych na podstawie Twojej aktywno┼Ťci na HAFEN;
•   prowadzenie wobec Ciebie dzia┼éa┼ä marketingowych w tym prowadzenia
marketingu bezpo┼Ťredniego w┼éasnych us┼éug HAFEN lub us┼éug b─ůd┼║ towarów osób trzecich;
•   kontaktowanie si─Ö z Tob─ů, w tym w celach zwi─ůzanych z dozwolonymi dzia┼éaniami
marketingowymi, poprzez dost─Öpne kana┼éy komunikacji, w szczególno┼Ťci i za Twoj─ů zgod─ů - przez e-mail oraz telefon;
•    wsparcie dla us┼éug kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
•    zapewnienie obs┼éugi us┼éug p┼éatniczych;
•    zapewnienie bezpiecze┼ästwa us┼éug, które ┼Ťwiadczymy Ci drog─ů elektroniczn─ů, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewn─Ötrznych HAFEN oraz przeciwdzia┼éanie oszustwom i nadu┼╝yciom i zapewnienie bezpiecze┼ästwa ruchu;
•   monitorowanie Twojej aktywno┼Ťci oraz wszystkich innych u┼╝ytkowników np. wyszukiwania s┼éów kluczowych,
•   prowadzenie bada┼ä i analiz HAFEN, mi─Ödzy innymi pod k─ůtem funkcjonalno┼Ťci tej platformy handlowej,poprawy dzia┼éania us┼éug czy oszacowania g┼éównych zainteresowa┼ä i potrzeb odwiedzaj─ůcych;
•   obs┼éuga Twoich pró┼Ťb przekazywanych w szczególno┼Ťci dzia┼éowi obs┼éugi u┼╝ytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie s─ů one zwi─ůzane wprost z wykonaniem umowy;
•   organizacja programów lojalno┼Ťciowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mo┼╝esz wzi─ů─ç udzia┼é;
•   windykacja nale┼╝no┼Ťci; prowadzenie post─Öpowa┼ä s─ůdowych, arbitra┼╝owych i mediacyjnych;
•   prowadzenie analiz statystycznych;
•   przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalno┼Ťci (wykazania spe┼énienia przez nas obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa).


Je┼Ťli si─Ö na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
•   zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
•   organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mo┼╝esz wzi─ů─ç udzia┼é;


Zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych, mo┼╝esz wycofa─ç w dowolnym momencie w ten sam sposób jak j─ů wyrazi┼ée┼Ť. B─Ödziemy przetwarza─ç Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz poda─ç nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie nast─Öpuj─ůcych danych osobowych, aby móc zawrze─ç i wykona─ç umow─Ö zawart─ů z Tob─ů, a tym samym ┼Ťwiadczy─ç Ci us┼éug─Ö:
•   adres e-mail, has┼éo i data urodzenia, adres (w przypadku konta zwyk┼éego) lub
•   adres email, login, has┼éo, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
Je┼Ťli z jakiego┼Ť powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie b─Ödziemy mogli zawrze─ç z Tob─ů umowy, a w konsekwencji nie b─Ödziesz móg┼é korzysta─ç z HAFEN.PL

Je┼╝eli wymagaj─ů tego przepisy prawa, mo┼╝emy wymaga─ç od Ciebie podania innych danych niezb─Ödnych np. ze wzgl─Ödów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spó┼éki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spe┼énienie wszystkich Twoich praw wynikaj─ůcych z ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych, tj. prawo dost─Öpu, sprostowania oraz usuni─Öcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a tak┼╝e prawo do wyra┼╝enia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
•   w odniesieniu do ┼╝─ůdania sprostowania danych: zauwa┼╝ysz, ┼╝e Twoje dane s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne;
•   w odniesieniu do ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych: Twoje dane nie b─Öd─ů ju┼╝ niezb─Ödne do celów, dla których zosta┼éy zebrane przez Spó┼ék─Ö; cofniesz swoj─ů zgod─Ö na przetwarzanie danych; zg┼éosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane b─Öd─ů przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny by─ç usuni─Öte w
celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku wynikaj─ůcego z przepisu prawa lub dane zosta┼éy zebrane w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug drog─ů elektroniczn─ů oferowanych dziecku;
•   w odniesieniu do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych: zauwa┼╝ysz, ┼╝e Twoje dane s─ů nieprawid┼éowe –
mo┼╝esz ┼╝─ůda─ç ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalaj─ůcy nam sprawdzi─ç prawid┼éowo┼Ť─ç tych danych; Twoje dane b─Öd─ů przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie b─Ödziesz chcia┼é/a, aby zosta┼éy usuni─Öte; Twoje dane nie b─Öd─ů nam ju┼╝ potrzebne, ale mog─ů by─ç potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszcze┼ä; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie s─ů nadrz─Ödne wobec podstawy sprzeciwu;
•   w odniesieniu do ┼╝─ůdania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa si─Ö na podstawie Twojej
zgody lub umowy zawartej z Tob─ů oraz, gdy przetwarzanie to odbywa si─Ö w sposób automatyczny.

Masz prawo wnie┼Ť─ç skarg─Ö w zwi─ůzku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mo┼╝esz si─Ö sprzeciwi─ç wobec przetwarzania Twoich danych?


Masz prawo wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
•   przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa si─Ö na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególn─ů sytuacj─Ö, w której si─Ö znalaz┼ée┼Ť/a┼Ť,
•   Twoje dane osobowe przetwarzane s─ů na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego, w tym s─ů profilowane dla tego celu.
Pami─Ötaj, ┼╝e z prawa sprzeciwu mo┼╝esz skorzysta─ç od 25 maja 2018 roku.

Komu udost─Öpniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udost─Öpniamy stronom transakcji, które zawierasz na HAFEN oraz podmiotom wspieraj─ůcym nas w ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, czyli takim, które zapewniaj─ů us┼éugi p┼éatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonuj─ů us┼éugi konsultingowe lub audytowe, wspomagaj─ů obs┼éug─Ö u┼╝ytkowników HAFEN, wspieraj─ů promocj─Ö ofert, wspó┼épracuj─ů w ramach kampanii marketingowych, realizuj─ů wysy┼éki. Mo┼╝emy przekaza─ç Twoje dane osobowe organom publicznym walcz─ůcym z oszustwami i nadu┼╝yciami.

Ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na HAFEN robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania u┼╝ytkowników naszej platformy handlowej nie nosz─ů znamion zachowa┼ä robotów. W takiej sytuacji mo┼╝emy ujawni─ç Google LLC Twój adres IP.

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM OPERATOR PODPOWIERZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH -

1.CYBERSTUDIO (cyberstudio sp. z o.o.) - ADMINISTRATOR STRONY I CMS HAFEN

2.PLATFORMA RATALNA - SPRZEDA┼╗ RATALNA KONSUMENCKA oraz LEASING

3.PROPER MEDIA WOJCIECH PRZYBYLSKI - OBSŁUGA MARKETINGOWA

4.SERWISANT ONLINE - OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

5.SCHENKER I DPD - FIRMY KURIERSKIE

6.LEX - KANCELARIA KSI─śGOWO - PODATKOWA


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowi─ůzywania umowy zawartej z Tob─ů, a tak┼╝e po jej zako┼äczeniu w celach:
•   dochodzenia roszcze┼ä w zwi─ůzku z wykonywaniem umowy,
•   wykonania obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa, w tym w szczególno┼Ťci podatkowych i rachunkowych,
•   zapobiegania nadu┼╝yciom i oszustwom,
•   statystycznych i archiwizacyjnych,
•   maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zako┼äczenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowi─ůzywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które z tych zdarze┼ä wyst─ůpi wcze┼Ťniej.

W przypadku organizacji programów lojalno┼Ťciowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mo┼╝esz wzi─ů─ç udzia┼é – b─Ödziemy przetwarza─ç Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wr─Öczania nagród.

W celu rozliczalno┼Ťci tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych b─Ödziemy przechowywa─ç dane przez okres, w którym HAFEN zobowi─ůzana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawieraj─ůcych dla udokumentowania spe┼énienia wymaga┼ä prawnych i umo┼╝liwienia kontroli ich spe┼énienia przez organy publiczne.

Je┼╝eli b─Ödziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu b─Ödzie równy okresowi starania si─Ö o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?


Twoje dane osobowe b─Öd─ů przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi s─ů standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj─Ö Europejsk─ů. Wi─Öcej informacji znajdziesz na tej stronie: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection-directive/

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wp┼éywaj─ůcy na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak┼╝e nie b─Ödzie to wywo┼éywa─ç wobec Ciebie ┼╝adnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wp┼éywa─ç na Twoj─ů sytuacj─Ö.
Profilowanie danych osobowych przez HAFEN polega na przetwarzaniu Twoich danych (równie┼╝ w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
w szczególno┼Ťci do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowa┼ä.

 

Formularz - o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy

Poprzedni obowi─ůzuj─ůcy regulamin. 

HAFEN
ul. gen. R. Kuklińskiego 20 (dawniej, Artyleryjska 11)
08-110 Siedlce


tel: 25 740 20 01e-mail: biuro@hafen.pl

  • Wyj─ůtkowo atrakcyjne ceny
  • Mo┼╝liwe raty lub leasing
  • Sprzeda┼╝ na terenie ca┼éej PL
  • W┼éasne magazyny z maszynami
  • Ekspresowa dostawa
  • 2 lata gwarancji

do g├│ry strony | mapa strony | regulamin

© 2011 Hafen, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms